دانلود سلام من رضا هستم امید وارم مطالبم برای شما مفید واقع شود به همراه دوستم رسول ------------- راه های ارتباطی با رضا : ....... آی دی یاهو: Reza_reali98@yahoo.com آی دی نیمباز: Reza_r1998@nimbuzz.com http://rezamadridi.mihanblog.com 2020-07-07T12:44:44+01:00 text/html 2017-07-30T17:14:01+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza ز بی تابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم... سحرگه چون دعای بی اثر، نومید برگشتم http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1990 <p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">خدا ما رو برای هم نمی ‏خواست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">فقط می ‏خواست همو فهمیده باشیم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">بدونیم نیمه ما ، مال ما نیست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">فقط خواست نیمه ‏مون و دیده باشیم</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">تموم لحظه‏ های این تب تلخ<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خدا از حسرت ما با خبر بود<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خودش ما رو برای هم نمی ‏خواست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خودت دیدی دعامون بی ‏اثر بود</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wz16_1162.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">چه سخته مال هم باشیم و بی هم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">می ‏بینم می ری و می ‏بینی می رم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">تو وقتی هستی اما دوری از من<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">نه می شه زنده باشم ، نه بمیرم</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">نمی گم دل خور از تقدیرم اما<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">تو می دونی چقدر دلگیره این عشق</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/36ux_1381290766622646.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">فقط چون دیر باید می ‏رسیدیم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">داره رو دست ما می ‏میره این عشق</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">تموم لحظه‏ های این تب تلخ<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خدا از حسرت ما با خبر بود<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خودش ما رو برای هم نمی ‏خواست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">خودت دیدی دعامون بی ‏اثر بود</font></p><p style="font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Yekan">خدا ما رو برای هم نمی ‏خواست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">فقط می ‏خواست همو فهمیده باشیم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">بدونیم نیمه ما ، مال ما نیست<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">فقط خواست نیمه ‏مون و دیده باشیم</font></p> text/html 2017-07-30T17:10:02+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza گاهی چقدر دلم برای دوران وبلاگ نویسی تنگ می شود ... http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1988 <div style="text-align: center;">گاهی چقد دلم برای اون روزا تنگ میشه ک تل و این چیزا نبود وبلاگ نویسی این چیزا رونق داشت یادش بخیر سادگی اون دوران خوشیا خنه ها سرگرمیا و خاطرات...</div> text/html 2016-10-20T10:16:50+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza اموزش اجرای باکیفیت کردن بازی با شبیه سازpcsx2 0.9.7 و pcsx2 0.9.8 و pcsx2 0.9.9 و pcsx2 1.0.0 http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1984 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><font face="tahoma" size="4"><a title="ادامه ی مطلب" href="http://pcsx2.mihanblog.com/extrapage/gs" target="" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><font color="#000000" size="4">برای با کیفیت تر کردن بازی باید به قسمت :<br></font></a></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><font face="tahoma" size="4"><br></font><font face="tahoma" size="3"><span id="zq81h1b9dk84_1" class="zq81h1b9dk84">config</span>&lt; vedeo(gs) &lt;</font><font face="tahoma" size="3">plugin settings</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><font face="tahoma"><br><font size="3">&nbsp;<font size="3">قسمت<font size="3">&nbsp;(&nbsp;</font></font>D 3D Internal resolution (can cause glitches</font>&nbsp;<font size="2">&nbsp;مقدار رزو لیشن خود را در کادر های&nbsp; custom&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">resolution</font><font size="2">&nbsp;بالا ببرید.<br></font><font size="2">رزولیشن&nbsp;</font><font size="2"><font size="2"><font size="2">900</font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2">&nbsp;</font>&nbsp;در&nbsp; 1600</font>&nbsp;رزولیشنی&nbsp; HD برای مانیتور های&nbsp;<font size="2">20 اینچ<font size="2">ی است.</font></font></font></font></p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br>حذف منبع حرام است: smiles.blog.ir</span> text/html 2016-10-20T10:15:51+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza اموزش پر سرعت کردن بازی با شبیه ساز pcsx2 0.9.7 و pcsx2 0.9.8 و pcsx2 0.9.9 و pcsx2 1.0.0 http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1983 <span size="3" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">برای<span color="#FF0000" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;پر سرعت تر کردن</span>&nbsp;بازی در نرم افزار pcsx2 به<br><span face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span size="3"><span size="3"><span id="y4c717y70_3" class="y4c717y70">config</span><span size="3">&lt;vedeo(gs)&lt;coreg<span size="3">&nbsp;gs settings</span></span></span></span></span></span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><span size="2" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span size="3">&nbsp;بروید سپس در قسمت&nbsp;<span size="3">gs گزینه ی&nbsp;<span size="3">disable framelimiting&nbsp;<span size="3">را تیک دار کنید این گزینه باعث میشود بازی ا<span size="3">ز سرعت حالت معمول یعنی 60fps بالاتر رود ( البته ین نیاز مند سیستم بالا تری ا<span size="3">ست)<br><span size="3">حال<span size="3">&nbsp;به قسمت VUs بروید و گزینه های (&nbsp;<span id="y4c717y70_2" class="y4c717y70">super</span>&nbsp;VU recompiler (<span size="3">&nbsp;legacy در هر دو کادر VU<span size="3">0 و&nbsp;<span size="3">VU1&nbsp; را&nbsp;&nbsp;<span size="3">تیک دار کنید&nbsp;<br><span size="3"><span size="3">بهتر است دو قسمت پ<span size="3">ایین را تغییر ندهید زیرا نرم افزار دچار مشکل می شود&nbsp;<span color="#66FF99" style="color: rgb(102, 255, 153);">مثال&nbsp;</span>: در سایه زنی مشکل پیدا می کند<br><span size="3"><span size="3">سپس به قسمت&nbsp;<span size="3">gs window بروید و 3 گزینه های&nbsp;<span size="3">اخر را تیک دار کنید<br><span size="3">سپس به قسمت<span color="#CC0000" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;<span id="y4c717y70_1" class="y4c717y70">speed</span>&nbsp;hacks</span>&nbsp;که مهم ترین قسمت است بروید و دو ستون اف<span size="3">ق</span>ی را&nbsp;<span size="3">درجه ی سوم با<span size="3">لا ببرید ( یعنی سمت راست )<br><span size="3">و تمام گزینه ها را تیک دار کنید&nbsp;<br><span size="3">حال بازی را اجرا نمایید و از بازی خود<span color="#FFCC00" style="color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;لذت</span>&nbsp;ببرید</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br><br></span> text/html 2016-10-09T07:54:17+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza اجرای همه بازیهای PC با گیم پد (Controller) معمولی! http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1982 <ol class="decimal" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px 40px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فایل x360ce.App-2.0.2.102 رو دانلود کنید.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اون رو تویه پوشه Extract کنید.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فایل x360ce.exe رو اجرا کنین. برید به تب General مربوط به کنترلرتون (مثلاً Controller 1) طبق شکل زیر کنترلرتون رو تنظیم کنین برای گیمپد های مختلف فرق داره ولی من دو نوع رایجشو اینجا توضیح میدم:<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">3-1: کنترلرهای چینی(که تو بازار خیلی رایجن و شکلهاشون متفاوته ولی تقریباً اساس کار همشون یکیه<img src="http://www.bazyrayaneh.com/forum/images/smilies/Global/02 Laugh.png" border="0" alt="" title="02 Laugh" class="inlineimg" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom;">) :<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/01 - USB Vibration Joystick.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">3-2: کنترلر 2و1 ®PlayStation (که با Convertor به سیستم متصل میشن و تقزیباً همشونو اینجوری باید تنظیم کنین) :<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/02 - Twin USB Network Gamepad.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">نکته!:</b>&nbsp;علامت"&nbsp;<b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">|&nbsp;</b>" در "&nbsp;<b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">Axis6|&nbsp;</b>" به معنی&nbsp;<b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">Inverted</b>ـه.</font></div></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد به تب Advanced برید و Device Type رو مقدار مناسب بزارید (برای گیمپد: GamePad و برای فرمان: Wheel)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/03 - Advanced Tab.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به تب بعدی یعنی Force Feedback و گزینه Enabled Force Feedback رو فعال کنین. (بقیه تنظیمات رو کاری نداشته باشین.<img src="http://www.bazyrayaneh.com/forum/images/smilies/Global/02 Laugh.png" border="0" alt="" title="02 Laugh" class="inlineimg" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom;">)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/04 - Force Feedback Tab.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا اینجا تنظیمات مربوط به گیمپدو انجام دادین، حالا به تب Option برید و و گزینه HookMode رو روی مقدار Normal تنظیم کنین و بعد گزینه Save رو بزنید و از نرم افزار خارج بشین<img src="http://www.bazyrayaneh.com/forum/images/smilies/Global/04 Wink.png" border="0" alt="" title="04 Wink" class="inlineimg" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/05 - Options.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حالا فایل x360ce.ini محتوی تنظیمات گیمپد شماست و از این به بعد دیگه کاری به برنامه تنظیم کننده ندارین. از این به بعد کافیه فقط دو تا فایل x360ce.ini و xinput1_3 رو به محل نصب بازی کپی کنین.<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/06 - Copying.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/07 - Copied.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد هم که بازی رو اجرا میکنین اگه هیچ مشکلی نباشه، ابتدای اجرای بازی یه بوق میزنه که نشان دهنده اینه که همه کارا ردیفه.<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">نکته: اگه بازی رو اجرا کردین، گیمپد کار نکرد یا درست کار نمیکرد یا ویبره نداشت یا دکمه ها رو نشون نمیداد، از بازی خارج شین، همونجا (محل نصب بازی) فایل x360ce.ini رو باز کنین مقدار HookMode رو برابر 2 قرار بدین. (اگه بازم مشکلی بود برابر 0 به معنی خاموش بودن "گول زدن Api" برای بعضی بازیها مثل Shank قرار بدین.)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">بعد هم دوباره بازی رو اجرا کنین و از اجرای بازی با گیمپد لذت ببرین<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/x360ce_Files/08 - HookMode.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"></font></div></li></ol><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">حذف برنامه</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">فقط همه فایل هایی رو که توی بازی کپی کردین رو حذف کنید</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">رفع مشکلات<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">آپدیت جدید:</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">از ورژن 2.0.2.105 به بعد تو تب Force Feedback، مقدار Overall Effects Strength پیش فرض 0 % تنظیم شده، پس اگه ویبره ندارین اینو 100% یا هر مقداری که میخواین تنظیم کنین.</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">آپدیت جدید:<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b></font></font><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">'Unhandled exception: Could not load file or assembly 'Microsoft.DirectX.DirectInput یا پیدا نشدن فایل xinput1_3.dll<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">اگه از سیستم عامل ویندوز 8 استفاده میکنین:</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ol class="decimal" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px 40px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از Control Panel&gt;Programs و Turn Windows features on or off گزینه (Net Framework 3.5 (Include .Net 2.0 and 3.0 رو فعال کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">از نسخه کامل دایرکت اکس استفاده کنین</b>&nbsp;که مطمئن شین همه فایلها نصب میشه (از جمله xinput1_3.dll):<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">(DirectX End-User Runtimes (June 2010</a>&nbsp;- حجم: 95.6 مگابایت.</font></span></b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">(DirectX End-User Runtimes (June 2010</a>&nbsp;- حجم: 285.33 مگابایت. (Web Installer)</font></span></b></font></li></ol><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">Application has failed to start because MSVCR100.dll was not found یا برنامه تنظیم کننده غیر فعاله</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">این خطا به این دلیل رخ میده که Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package روی سیستمتون نصب نشده.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">میتونید (Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86 رو دانلود و نصب کنید.&nbsp;</span><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">http://www.microsoft.com/downloads/d...3-37bf0912db84</a><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">!</b><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">نکته: شما باید ورژن32 بیتی (x86) رو حتی واسه ویندوزهای 64 بیتی (x64) نصب کنین.</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">برای xinput.dll ورژن 64 بیتی از این استفاده کنین:&nbsp;</span><a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=bd512d9e-43c8-4655-81bf-9350143d5867" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">http://www.microsoft.com/downloads/e...f-9350143d5867</a><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">فرمان (Wheel) تو بازی کار نمیکنه، ولی تو برنامه تنظیم کننده x360ce کار میکنه.</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">بعضی از بازیها فقط وقتی کنترلر به عنوان Gamepad شناخته شده باشه کار میکنه، حتی اگه کنترلر wheel باشه. اینو امتحان کنین:</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ol class="decimal" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px 40px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">x360ce.exe رو اجرا کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با Wheelتون Tab رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Advanced] Tab] رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از منوی کشویی "Device Type" مقدار GamePad رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دکمه [Save] رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برنامه رو ببندید و بازی رو اجرا کنین.</font></li></ol><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">چگونه dead zone ویل(Wheel) رو کاهش بدیم؟&nbsp;</b><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">(GTA, Mafia II, ...)</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ol class="decimal" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px 40px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">x360ce.exe رو اجرا کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با Wheelتون Tab رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Advanced] Tab] رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">"(Enabled (XInput, 80%" از منوی کشویی "AntiDeadZone" برای کاهش دادن dead zone به اندازه 80% انتخب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دکمه [Save] رو انتخاب کنین.</font></li><li style="list-style: decimal outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برنامه رو ببندید و بازی رو اجرا کنین.</font></li></ol><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">نکته: بعضی بازیها وقتی dead zone به اندازه 100% کاهش پیدا کرده باشه مشکل دارن</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">آیا من نیازی دارم در حین انجام بازی برنامه&nbsp;</b><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">x360ce رو باز نگه دارم؟</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">نه، نیازی ندارین، برنامه رو در طول بازی کردن ببندین چون بازی نیازی بهش نداره و برنامه منابع PC رو الکی به هدر میده.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">برنامه تنظیم کننده x360ce فقط به عنوان رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای ویرایش فایل x360ce.ini و به عنوان تست کننده کنترلر استفاده میشه.[INDENT]</span><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تصاویری از محیط برنامه:</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><div style="text-align: center; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://www.jocys.com/projects/x360ce/Images/x360ce_General.png" border="0" alt="" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; border: 0px; max-width: 100%;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">_________________________________________</b><font color="blue" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">دانلود: (ورژن v2.1.2.</b></font><font color="#FF0000" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">191</b></font><font color="blue" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b></font><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">دانلود غیر مستقیم:</b>&nbsp;<b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">PersianGig<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ul style="list-style-type: none; margin: 0px 40px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://code.google.com/p/x360ce/downloads/detail?name=x360ce_libraries_r642_x64.zip&amp;can=2&amp;q=" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">x360ce Libraries 64bit 3.4.</font></a><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">0.642</font></font></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;" face="Mihan-Yekan" size="3">x360ce Libraries 32bit 3.4.0.642</font></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;" face="Mihan-Yekan" size="3">(XBOX 360 Controller Emulator 2.1.2.191 (with x360ce Library 32bit 3.3.1.584</font></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="#a9a9a9" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;" face="Mihan-Yekan" size="3">ditool - tool to list all DirectInput GUIDs</font></li></ul><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">دانلود غیر مستقیم:</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;</span><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">MediaFire</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ul style="list-style-type: none; margin: 0px 40px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.mediafire.com/download/5aq78b2ajaazoa3/x360ce_libraries_r642_x64.zip" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">x360ce Libraries 64bit 3.4.0.642</font></a></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.mediafire.com/download/fbdnn366qgco4pt/x360ce_libraries_r642_x86.zip" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">x360ce Libraries 32bit 3.4.0.642</font></a></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.mediafire.com/download/se8wcvuzdx80hml/x360ce.App-2.1.2.191.zip" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">(XBOX 360 Controller Emulator 2.1.2.191 (with x360ce Library 32bit 3.3.1.584</font></a></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.mediafire.com/download/q2k90385ytackbx/ditool.zip" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ditool - tool to list all DirectInput GUIDs</font></a></li></ul><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#FF0000" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">* دانلود (</b>v2.0.2.105 اگه کنترلرتون با ورژن های جدیدتر مشکل داره (پیغام ها خطا هنگام اجرا، کار نکردن ویبره و ....)</font><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font></b><a href="http://www.mediafire.com/?o02y5d17h36x06e" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">x360ce.App-2.0.2.105</a><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">_______________________________________________________________________________________</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="blue" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="blue" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">سایر نسخه ها:&nbsp;<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></b></font></b></font></font><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div class="pre-spoiler" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; float: left; padding-top: 2px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Spoiler</font></span><font face="Mihan-Yekan" size="3"><input type="button" value="Show" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px; width: 80px;"></font></div><div style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px; padding: 0px;"></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">درایور گیمپدها</b><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><ul style="list-style-type: none; margin: 0px 40px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Joypad Drivers(04-15-2009).zip<a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a>این یکی با بیشتر کنترلر های تو بازار (بیشتر چینی ها) کار میکنه<a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a><a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">PicoFile Download Link</a><a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a><a href="http://www.mediafire.com/?r37sz8ddlmvb79b" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">MediaFire Download Link</a><a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a>PersianGig Download Link<a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a></font></li><li style="list-style: disc outside; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">PS2Convertor.zip<a href="http://s1.picofile.com/file/6973504024/PS2Convertor.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a>این یکی هم که از اسمش معلومه. درایور مبدل کنترلر پلی استیشن 2 به پی سیه<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6973504024/PS2Convertor.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">PicoFile Download Link</a><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><a href="http://www.mediafire.com/?2mpz36z444xrx63" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">MediaFire Download Link</a><a href="http://s1.picofile.com/file/6973482892/Joypad_Drivers_04_15_2009_.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></a><a href="http://d-war.persiangig.com/image/BazyRayaneh/Drivers/PS2Convertor.zip" target="_blank" style="color: rgb(103, 95, 81); text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">PersianGig Download Link</a></font></li></ul> text/html 2016-10-05T16:14:58+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza زیر نویس فارسی فصل سوم سریال فلش http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1981 <div style="text-align: center;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><img src="http://www.todaytvseries.com/media/todaytvseries/The-Flash-poster-e9ec39c5122dc04c7302088fd3515ceb.jpg" alt="The Flash"></h3></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فصل سوم :</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269797100/The_Flash_S03E01_x265_720p_HDTV_RMTeam_30NAMA_1.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیر نویس قسمت اول</a></div> text/html 2016-10-05T05:46:04+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza دانلود قسمت اول فصل سوم سریال فلش http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1980 <div style="text-align: center;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><img src="http://www.todaytvseries.com/media/todaytvseries/The-Flash-poster-e9ec39c5122dc04c7302088fd3515ceb.jpg" alt="The Flash"></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود اپیزود های فصل&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">03</bdi>&nbsp;با کیفیت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">HDTV 720p</bdi>&nbsp;با لینک مستقیم:</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><a href="http://dl.30nama.com/series/the_flash/The_Flash_S03E01_720p_HDTV_30NAMA.mkv" style="box-sizing: border-box; margin: 10px; padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; background: rgb(250, 250, 250); outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(83, 161, 207); transition: all 0.3s; width: calc(25% - 70px); display: inline-block;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود قسمت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">01</bdi></font></a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود اپیزود های فصل&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">03</bdi>&nbsp;با کیفیت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">HDTV 480p</bdi>&nbsp;با لینک مستقیم:</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><a href="http://dl.30nama.com/series/the_flash/The_Flash_S03E01_480p_HDTV_30NAMA.mkv" style="box-sizing: border-box; margin: 10px; padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; background: rgb(250, 250, 250); outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(83, 161, 207); transition: all 0.3s; width: calc(25% - 70px); display: inline-block;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود قسمت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">01</bdi></font></a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود اپیزود های فصل&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">03</bdi>&nbsp;با کیفیت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">x265 HDTV 720p</bdi>&nbsp;از انکودر&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">RMTeam</bdi>&nbsp;با لینک مستقیم:</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; color: rgb(85, 85, 85);"><a href="http://dl.30nama.com/series/the_flash/The_Flash_S03E01_x265_720p_HDTV_RMTeam_30NAMA.mkv" style="box-sizing: border-box; margin: 10px; padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; background: rgb(250, 250, 250); outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(83, 161, 207); transition: all 0.3s; width: calc(25% - 70px); display: inline-block;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود قسمت&nbsp;<bdi style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(209, 64, 64);">01</bdi></font></a></h3></div> text/html 2016-08-14T09:19:00+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza فول کیت پک رئال مادرید 2016/17 برای Pes 2013 http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1979 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">نام فایل:</span>&nbsp;فول کیت پک رئال مادرید&nbsp;2016/17 برای Pes 2013</h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">سازنده: &nbsp;Abiel</span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95);">&nbsp;<img src="http://www.pesfa.com/wp-content/uploads/2016/08/PES2013-Real-Madrid-Complete-GDB-Kits-2016-2017-by-ABIEL-1-1024x237.jpg" alt="فول کیت پک رئال مادرید 2016/17 برای Pes 2013" style="font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95);">دانلود نسخه کامل با حجم&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">2</span>&nbsp;مگابایت</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95); text-align: right;">رمز:www.pesfa.com</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(95, 95, 95);"><img class="alignright size-full wp-image-910 wow zoomIn" src="http://www.pesfa.com/wp-content/uploads/2015/04/download.gif" alt="download" width="24" height="24" style="margin: 12px 0px 12px 12px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 5px; float: right;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263652850/Real_Madrid_GDB_16_17_Pesfa_com.rar.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out; color: rgb(22, 180, 219);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">دانلود&nbsp;فول کیت پک رئال مادرید&nbsp;2016/17 برای Pes 2013</span></span></a></p> text/html 2016-07-27T11:28:46+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza مشاهده و خواندن صفحات حذف شده از سایت ها http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1978 <span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">گاهی اوقات به دنبال یک مطلب در یک وب سایت هستید، اما از شانس بد شما ممکن است آن صفحه از سایت حذف شده باشد یا اینکه در آن لحظه سایت مورد نظر کلا در دسترس نیست.</font></span><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این مواقع برای دسترسی به صفحه مورد نظر در آن سایت از چه ترفندی باید استفاده کرد؟ برای پی بردن به این موضوع در ادامه با ترفندها همراه باشید.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بهترین ترفند برای&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://perfectlearn.ir/?p=1910&amp;preview=true" style="text-decoration: none; color: rgb(15, 67, 92);">مشاهده صفحات حذف شده</a>&nbsp;و غیرقابل دسترس، استفاده از موتور جستجوی گوگل است. معمولا موتورهای جستجو ، یک کپی از صفحات وب را بر روی سرور خود ذخیره می کنند که همین امر، علت بازیابی سریع اطلاعات جستجو شده است.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این صفحات به اصطلاح Cache شده، به سادگی از صفحه نتایج جستجو&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://perfectlearn.ir/?p=1910&amp;preview=true" style="text-decoration: none; color: rgb(15, 67, 92);">قابل دسترس</a>&nbsp;هستند و شما کافیست عنوان مطلب یا سایت مورد نظر را در گوگل جستجو کنید.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><a rel="nofollow" href="http://perfectlearn.ir/wp-content/uploads/2016/07/page_not_found-perfectlearn.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(15, 67, 92); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="aligncenter size-full wp-image-1954" src="http://perfectlearn.ir/wp-content/uploads/2016/07/page_not_found-perfectlearn.jpg" alt="page_not_found-perfectlearn" width="520" height="218"></font></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پس از جستجو بر روی فلش کوچک موجود، در کنار آدرس سایت کلیک کرده و گزینه Cached را انتخاب کنید.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><a rel="nofollow" href="http://perfectlearn.ir/wp-content/uploads/2016/07/page_not_found2-perfectlearn.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(15, 67, 92); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="aligncenter size-full wp-image-1953" src="http://perfectlearn.ir/wp-content/uploads/2016/07/page_not_found2-perfectlearn.jpg" alt="page_not_found2-perfectlearn" width="580" height="330"></font></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با انجام مرحله ی بالا، صفحه ی مورد نظر از سرور های گوگل برای شما نمایش خواهد داده شد.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما به غیر از ترفند بالا، یک وب سایت کاربردی نیز وجود دارد که صفحات قدیمی و آرشیو شده وب سایت ها را می توان در آن مشاهده کرد.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این پایگاه اینترنتی، کاربران را قادر می سازد تا نسخه های آرشیو شده از صفحات وب را در بازه های زمانی مختلف مشاهده نمایند.</font></span></p> text/html 2016-07-22T05:48:28+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza اجرای همزمان دو زیر نویس در KMPLAYER http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1977 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Kmplayer یک واژه بسیار آشنا برای تماشا کنندگان فیلم است.دلیل ان هم تنظیمات متنوع زیر نویس ان است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خیلی از مواقع برای اموزش زبان و … نیاز به اجرای دو زیرنویس با هم دیده می شود.اما راه ان بسیار سخت یه نظر می رسد.</font></div></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شما می توانید مشکل نشان ندادن زیر نویس فارسی را از اینجا حل کنید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">۱-ابتداKMPlayer را باز کنید و F2 را بفشارید.(مانند تصویر پنجره ی prefrences باز می شود.)</font></div></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><a title="اجرای زیر نویس در KMPlayer, ترفندهای کامپیوتری" href="http://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/run-subtitles2-kmplayer.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img title=" Kmplayer, زیرنویس فیلم" src="http://www.beytoote.com/images/stories/computer/co4196.jpg" alt=" Kmplayer, زیرنویس فیلم" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 363px;"></font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">۲-از بخش سمت چپ Subtitle Processing بروید.وارد زیرمنوی ” Multi-sub/etc” شوید.در تب “General” تیک “Position 2nd Lang-Class at top of screen/Enable 2nd subtitle” را فعال کنید.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="background-color: rgb(249, 249, 205);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;Subtitle Processing &gt; Multi-sub/etc&gt; Position 2nd Lang-Class at top of screen/Enable 2nd subtitle</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><a title="اجرای زیر نویس در KMPlayer, ترفندهای کامپیوتری" href="http://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/run-subtitles2-kmplayer.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img title=" Kmplayer, زیرنویس فیلم" src="http://www.beytoote.com/images/stories/computer/co4197.jpg" alt=" Kmplayer, زیرنویس فیلم" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 351px;"></font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">3-اینک شما تنظیمات ان را فعال کردید.برای مشاهده ی دو زیر نویس باید دو زبان هم اسم فایل اصلی باشند و برای مثال اگر نام فایل شما beytoote.mkv&nbsp; باشد و دو زبان فارسی و انگلیسی باشد دو فایل beytoote.FA.SRT&nbsp; وbeytoote.EN.SRT باشد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">۴- برای تغییر مکان زیرنویس دوم، در همان بخش Preference به Subtitle Processing -&gt; Alignment رفته و در تب ۲nd subtitle، تیک گزینه‌ی Inherit the attributes of first subtitle را بردارید. با این کار بخش Subtitles Alignment/Margins فعال شده و شما از این بخش می‌توانید مختصات و موقعیت مکانی زیرنویس دوم را به طور دقیق تعیین کنید.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با زیاد کردن درصد هر کدام می توانید از منطقه ای که مانند عکس انتخاب کرده اید جای بندی کنید.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در پایان بر روی Close کلیک کرده و صفحه‌ی تنظیمات را ببندید.</font></p> text/html 2016-04-12T09:08:14+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza دانلود آخرین ورژن مرورگر قوی اپرا مینی برای اندروید 8.2.1 Opera Mini http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1976 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dlgrandroid.ir/apps/i-p/Opera8-2/1.jpg" alt="opera mini 8.2.1" width="636" height="358" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 550px; display: block; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://dlgrandroid.ir/apps/i-p/Opera8-2/OPERA%20MINI%20NASER(WWW.GRANDROID.IR).apk" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنید</a></div> text/html 2016-01-10T14:04:30+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza کاهش حجم مصرفی اینترنت در ویندوز 8 + آموزش http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1975 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247);">اگر تا به حال به حجم مصرفی اینترنت تان دقت کرده باشد حتما متوجه کاهش غیر منتظر آن شده اید. یکی از مواردی که باعث کاهش حجم اینترنت شما می شود متروی ویندوز 8 می باشد. در این آموزش به برطرف کردن این مشکل پرداخته ایم.</div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; overflow: hidden;"><div align="justify" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 23px;">به گزارش&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/list/11/102" target="_blank" sl-processed="1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 9, 166); outline: none; text-decoration: none; font-size: 13px; line-height: 23px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دریچه فناوری اطلاعات</a><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 23px;">&nbsp;باشگاه خبرنگاران؛</span>&nbsp;مایکروسافت در ویندوز جدید خود پیشرفت بسیار زیادی داشته است و بیشتر عملیات به راحتی انجام می شود. اما برخی از امکانات ویندوز 8 برای بیشتر کاربران ایرانی زیاد مهم نیست و باعث کاهش حجم اینترنت شان می شود. اگر تا به حال به حجم مصرفی اینترنت تان دقت کرده باشد حتما متوجه کاهش غیر منتظر آن شده اید. یکی از مواردی که باعث کاهش حجم اینترنت شما می شود متروی ویندوز 8 می باشد.&nbsp;</span></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">شما با انجام دادن عملیات زیر بیشتر سرویس های آنلاین ویندوز که برای شما شاید مفید نباشد را خواهید بست و از کم شدن حجم اینترنت خود جلوگیری خواهید کرد.</span></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">ابتدا بر روی آیکن Computer راست کلیک و گزینه ی Manage را انتخاب.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871741_295.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">وارد قسمت Services and application بشوید و سپس Services را انتخاب کنید. (دابل کلیک کنید.)</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871742_873.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سرویس Background Intelligent Transfer Service پیدا کنید و بر روی آن دابل کلیک کنید و گزینه ی Stop را بزنید و بعد از آن Startup Type را روی Disable بزارید. (اگر در هنگام Stop کردن پیغام خطا آمد Ok را کلیک کنید.)</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871743_437.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871744_314.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سرویس Windows Update را پیدا کنید و عملیات بالا را روی این سرویس انجام دهید.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871745_816.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سپس Control Panel را باز کنید و در ادامه Windows Firewall را باز کنید.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871746_947.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">&nbsp;از پنل سمت چپ Advanced Setting را انتخاب کنید و در پنجره ی جدید باز شده گزینه ی Outbound Rules را از سمت چپ انتخاب کنید.&nbsp;از پنل سمت راست New Rule را بزنید. (<a href="http://www.itport.ir/1392/04/31/how-to-use-windows-as-a-character-part-i/" target="_blank" title="آی تی پورت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; font-size: 10pt; background: transparent;">برای آشنایی بیشتر با فایروال کلیک کنید.</a>)</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871747_514.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871748_498.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">&nbsp;گزینه ی Custom را انتخاب و Next بزنید.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871754_918.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">بر روی Customize کلیک کنید و بعد Apply to This Service را بزنید .</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871755_789.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سرویس Background Intelligent Transfer Service را پیدا کنید و بر روی آن کلیک کنید و سپس OK را بزنید. مراحل را طبق تصاویر ادامه دهید تا پایان که Finish را بزنید.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871756_779.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871757_886.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871758_350.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871759_842.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871760_323.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871761_593.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سپس یک نام برای&nbsp;&nbsp;Rule مشخص کنید و Finish را بزنید.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/4/1871762_690.png" title="" alt="" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در نهایت برای سرویس Windows Update هم عملیات بالا را انجام دهید. (در قسمت Customize مانند Background Intelligent Transfer Service عملیات را برای Windows Update انجام دهید.)</span></div></div> text/html 2015-12-09T08:32:08+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza دانلود جدید ترین ورژن نرم افزار pcsx2 و بایوس و پلاگین حذف منبع حرام است: smiles.blog.ir http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1974 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span class="text4">جدید ترین نسخه پرتابل<br><br></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><a href="http://mihanblog.com/download/viewcategory/9-plugins.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/catimages/on.png" align="top" height="48" border="0" width="48" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span class="text4">&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;</span></p><table style="border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; line-height: 20.9px;"><tbody><tr><td>File name</td><td>pcsx2-5698-windows-x86.7z</td></tr><tr><td>File size</td><td>4.06 MiB</td></tr><tr><td>Platform</td><td>Windows 32bit</td></tr><tr><td>Revision</td><td>5698</td></tr><tr><td colspan="2"><a href="http://buildbot.orphis.net/pcsx2/index.php?m=get&amp;rev=5698&amp;platform=windows-x86" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">Download</a></td></tr></tbody></table><hr style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">نسخه ی کامل 1.0.0<a href="http://mihanblog.com/download/viewcategory/9-plugins.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/catimages/on.png" align="top" height="48" border="0" width="48" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; line-height: 20.9px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); width: 594px; background: none 0% 0% repeat scroll rgb(248, 248, 248);"><tbody><tr valign="top"><td valign="top" width="70%"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/fileimages/iso.png" align="top" height="32" border="0" width="32" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><b>PCSX2 1.0.0 Standalone Installer</b>&nbsp;-&nbsp;<b>Version:1.0.0</b>&nbsp;&nbsp;<br><p style="margin: 0.5em 0px;">This is the PCSX2 1.0.0 full&nbsp;<span id="zq81h1b9dk84_3" class="zq81h1b9dk84">installer package</span>&nbsp;for Windows.</p></td><td valign="top" width="30%" style="text-align: right;"><img title="System" alt="System" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/system.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp; Windows&nbsp;<br><img title="Filesize" alt="Filesize" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/stuff.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;8.53 MB<br><img title="Date" alt="Date" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/date.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;2012-08-01 19:20:05&nbsp;<br>تعداد دانلود :<img title="Downloads" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/download.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;755645<br><a class="jd_download_url" title="Download" href="http://mihanblog.com/download/releases/windows/finish/6-windows/91-pcsx2-1-0-0-standalone-installer.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img title="Download" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/downloadimages/download2.png" align="middle" border="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a>&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://pcsx2.net/download/releases/windows/finish/6-windows/91-pcsx2-1-0-0-standalone-installer.html" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">دانلود</a></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">نسخه ی کامل 0.9.8<a href="http://mihanblog.com/download/viewcategory/9-plugins.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/catimages/on.png" align="top" height="48" border="0" width="48" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; line-height: 20.9px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); width: 594px; background: none 0% 0% repeat scroll rgb(248, 248, 248);"><tbody><tr valign="top"><td valign="top" width="70%"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/fileimages/iso.png" align="top" height="32" border="0" width="32" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><b>PCSX2 0.9.8 Standalone Installer</b>&nbsp;-&nbsp;<b>Version:0.9.8</b>&nbsp;&nbsp;<br><p style="margin: 0.5em 0px;">This is the&nbsp;<strong>22st release</strong>&nbsp;of PCSX2, released on 1-3-2011</p><p style="margin: 0.5em 0px;">Full installer package for Windows.</p></td><td valign="top" width="30%" style="text-align: right;"><img title="System" alt="System" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/system.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp; Windows&nbsp;<br><img title="Filesize" alt="Filesize" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/stuff.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;12.19 MB<br><img title="Date" alt="Date" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/date.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;2012-03-25 19:12:48&nbsp;<br>تعداد دانلود :<img title="Downloads" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/download.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;535548<br><a class="jd_download_url" title="Download" href="http://mihanblog.com/download/finish/42-pcsx2-v0-9-8/5-pcsx2-0-9-8-standalone-installer.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img title="Download" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/downloadimages/download2.png" align="middle" border="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a>&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://pcsx2.net/download/finish/42-pcsx2-v0-9-8/5-pcsx2-0-9-8-standalone-installer.html" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">دانلود</a></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span class="text4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">نسخه ی کامل 0.9.7<a href="http://mihanblog.com/download/viewcategory/9-plugins.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/catimages/on.png" align="top" height="48" border="0" width="48" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; line-height: 20.9px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); width: 594px; background: none 0% 0% repeat scroll rgb(248, 248, 248);"><tbody><tr valign="top"><td valign="top" width="70%"><img alt="" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/fileimages/zip.png" align="top" height="32" border="0" width="32" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><b>PCSX2 v0.9.7 r3113 beta standalone installer</b>&nbsp;-&nbsp;<b>Version:0.9.7 r3113</b>&nbsp;<br><p style="margin: 0.5em 0px;">This is the&nbsp;<strong>20th release</strong>&nbsp;of PCSX2, released on 29-5-2010</p><p style="margin: 0.5em 0px;">This is the PCSX2 0.9.7 r3113 beta full installer package for Windows.</p></td><td valign="top" width="30%" style="text-align: right;"><img title="System" alt="System" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/system.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp; Windows&nbsp;<br><img title="Filesize" alt="Filesize" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/stuff.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;12.03 MB<br><img title="Date" alt="Date" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/date.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;2010-05-29 12:51:00&nbsp;<br>تعداد دانلود :&nbsp;<img title="Downloads" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/miniimages/download.png" align="middle" height="20" border="0" width="20" style="vertical-align: middle; border: 0px none;">&nbsp;715354<br><a class="jd_download_url" title="Download" href="http://mihanblog.com/download/finish/35-pcsx2-v0-9-7-beta/77-pcsx2-v0-9-7-r3113-beta-standalone-installer.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img title="Download" alt="Download" src="http://pcsx2.net/images/jdownloads/downloadimages/download2.png" align="middle" border="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a>&nbsp;<a title="" href="http://pcsx2.net/download/finish/35-pcsx2-v0-9-7-beta/77-pcsx2-v0-9-7-r3113-beta-standalone-installer.html" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">دانلود</a></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span class="text4">&nbsp;<br></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><span color="#FF6600" size="2" style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: small;"><b><span face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر سوالی دارید بپرسید راهنمایی میکنم. خیلی دیر جواب بدم 2 روزه(البته اگه جوابو بلد بودم!)<br></span></b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span face="arial,helvetica,sans-serif" size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><i>&nbsp;<img class="decoded" alt="http://www.20ranking.com/images/human.gif" src="http://www.20ranking.com/images/human.gif" height="36" width="29" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></i></span></p><hr style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><a target="_blank" title="pcsx2_hd" href="http://smiles.blog.ir/post/extrapage-pcsx2_hd" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><span face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>اموزش باکیفیت کردن بازی در شبیه ساز pcsx2&nbsp;</b></span></a></div><hr align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><a target="_blank" title="با کیفیت کردن pcsx2" href="http://smiles.blog.ir/post/pcsx2-speed" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><span face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>اموزش پر سرعت کردن بازی با شبیه ساز pcsx2</b></span></a></div><hr align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><span size="2" style="font-size: small;"><b><a href="http://pcsx2.mihanblog.com/post/573" target="_blank" title="" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">اموزش تنظیم دسته بازی در نرم افزار pcsx2</a></b></span></p><hr style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">میتونید نسخه های مربوط به سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش رو از لینک زیر دانلود بکنید :</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://pcsx2.net/download/releases.html" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">PCSX2 Download Page</a><a href="http://mihanblog.com/download/viewcategories.html" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="" src="http://pcsx2.net/components/com_jdownloads/assets/images/upper.png" height="32" border="0" width="32" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">برای اجرای بازی های PlayStation 2 به بایوس نیاز دارید . ورژن های مختلف بایوس رو میتونید</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">از لینک زیر دانلود بکنید :</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware3.persiangig.com/BIOS%20v1.0.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD PS2 Bios v1.0</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware3.persiangig.com/BIOS%20v1.6.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD PS2 Bios v1.6</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware3.persiangig.com/BIOS%20v2.0.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD PS2 Bios v2.0</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware3.persiangig.com/BIOS%20v2.2.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD PS2 Bios v2.2</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware3.persiangig.com/BIOS%20v2.3.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD PS2 Bios v2.3</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">(ورژن ۲.۲ و ۲.۳ رو از سایت&nbsp;<a href="http://www.softgozar.com/" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">SoftGozar</a>&nbsp;گرفتم)</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">(من برای اجرای بازی ها از ورژن ۲.۲ استفاده میکنم و تا حالا خوب جواب داده)</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">(برای اجرای بعضی از بازی ها شاید مجبور بشید از ورژن پایین تر استفاده بکنید)</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">پلاگین&nbsp;SPU2-X (جزو پلاگین های Sound هست)&nbsp;آپدیت شده و ورژن ۲ این پلاگین آماده دانلود است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">توی این نسخه اکثر ایرادها برطرف شده و صدای اکثر&nbsp;بازی ها به خوبی و بدون اشکال&nbsp;اجرا میشه .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware2.persiangig.com/SPU2-X.2.0.Win32.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DOWNLOAD SPU2-X ver 2.0</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">پلاگین ها رو باید در پوشه&nbsp;Plugin&nbsp;و bios ها را در پوشه ی بایوس برنامه کپی کنید و داخل برنامه اون ها&nbsp;رو انتخاب و&nbsp;تنظیم بکنید .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">برای اینکه برنامه درست کار بکنه باید آخرین ورژن دایرکت ایکس و درایور کارت گرافیک رو دانلود بکنید :</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=3b170b25-abab-4bc3-ae91-50ceb6d8fa8d" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">DirectX End-User Runtimes</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware/" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">NVIDIA GRAPHIC DRIVER on filehippo</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.filehippo.com/download_ati_catalyst/" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">ATI GRAPHIC DRIVER on filehippo</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">برای دانلود کردن درایور کارت گرافیک NVIDIA&nbsp;اول نوع سیستم عامل رو انتخاب بکنید و در صفحه بعد</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">در سمت راست روی FileHippo Mirror کلیک کنید تا دانلود شروع بشه . برای کارت گرافیک ATI</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">نوع سیستم عامل رو انتخاب بکنید و در سمت راست روی Download Latest Version کلیک کنید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">( برای ویندوز های&nbsp;ویستا و ۷ یک نوع درایور منتشر میشه)</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">اگه لازم داشتید آموزش نصب برنامه رو به صورت&nbsp;عکس&nbsp;برای دانلود میگذارم :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://dsoftware2.persiangig.com/Learn%20PCSX2.zip" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">Learning Install PCSX2</a>&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">عکس&nbsp;چند تا از بازی هایی رو که با برنامه PCSX2 بازی کردم قرار میدم تا ببینید .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">(بازی ها رو با رزولیشن ۷۶۸ * ۱۳۶۰ انجام دادم و همه بدون مشکل اجرا شدند)</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">GOD of WAR 1 - GOD of WAR 2 - Resident Evil 4 - Resident Evil Code : Veronica X</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">Devil May Cry 3 - Burnout Revenge -&nbsp;<span id="zq81h1b9dk84_1" class="zq81h1b9dk84">Metal Gear Solid</span>&nbsp;3 - Mortal Kombat Armageddon</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;">Gran Turismo 4 - Tekken 5 - Rise to Honor - Sonic Unleashed</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>حذف منبع حرام است: smiles.blog.ir</span> text/html 2015-10-11T12:17:13+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza نحوه اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود 32 برای جلوگیری از حذف http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1973 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">با استفاده از این روش می توانید بعضی از نرم افزار ها یا کرک ها یا بازی ها که توسط نرم افزار نود 32 به صورت ویروس شناخته می شوند از حذف آنها جلو گیری کرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">گاها برای کاربران پیش می آید که آنتی ویروس Nod32 اشتباها یک فایل (بطور مثال کرک نرم افزار و ...) را ویروس تشخیص دهد و از سیستم پاک می کند. برای حل این مشکل باید باید در تنظیمات آنتی ویروس تغییراتی ایجاد کرد تا فایل مورد نظر شما توسط Nod32، ویروس شناسایی نشود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">یکی از مشکلات کسانی که بازی نصب می کنند، ایجاد مزاحمت ویروس کش به بعضی از فایل ها و کرک ها است. با استفاده از این روش می توانید بعضی از نرم افزار ها یا کرک ها یا patch ها که توسط نرم افزار نود 32 به صورت ویروس شناخته می شوند از حذف آنها جلو گیری کرد. اما توجه کنید که اگر برای همه ی فایل ها از این روش استفاده کنید(زیاده روی) باعث می شود که ایمنی سیستم شما به خطر بیفتد زیرا واقعا بعضی از کرک ها یا Patch ها آلوده هستند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">برای رفع این مشکل و نحوه اعتماد سازی فایل ها بوسیله آنتی ویروس&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">NOD32</strong>&nbsp;و اسکن نکردن بعضی از فایل ها و مسیرها در کامپیوتر، آموزش این کار در ادامه ارائه شده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نحوه اجرای این آموزش بدین صورت است که با ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس، ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و سپس کارهای اعتماد سازی برای آن فایل را در نرم افزار نود 32 برای جلوگیری از حذف دوباره آن انجام می دهیم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">1-</strong>&nbsp;ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﺑﺮ روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ‪ &nbsp;‬ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ ﮐﻨﯿـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ‬ Temporarily disable protection‬ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img src="http://www.mastoon.ir/files/1393/04/5941835_3547.gif" alt="آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲" width="445" height="193" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 470px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">‫از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدنِ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﯿﮏ ‪ Do not ask again‬ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Yes‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.‬</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">‫<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد‬ اﻧﺘﺨﺎب&nbsp;ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ‪ OK‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‬.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪&nbsp; Icon‬آن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.‬</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">2-&nbsp;</strong>‫ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞِ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ، آنتی ویروس نود ۳۲ را اجرا نمایید از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی ‪<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Tools</strong>‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن روی ‪&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Quarantine</strong>‬ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><img src="http://www.mastoon.ir/files/1393/04/5942915_2263.jpg" alt="آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲" width="600" height="468" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 470px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">در لیست نمایش داده شده ‫روی ‪ Record‬ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(فایلی که نود 32 حذف کرده)، راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Restore‬ و ﺳﭙﺲ ‪&nbsp; Yes‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><img src="http://www.mastoon.ir/files/1393/04/5943902_1949.jpg" alt="آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲" width="500" height="540" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 470px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">3-</strong>&nbsp;در محیط آنتی ویروس نود32، کلید&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">F5</strong></span>&nbsp;را بزنید زمانی که صفحه ی تنظیمات پیشرفته باز شد در سمت چپ این پنجره گزینه ی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Computer&gt;Antiviruse and Antispyware</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">را انتخاب نمایید وقتی که زیر مجموعه های آن نمایش داده شد گزینه ی&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Exclusions</strong>&nbsp;را انتخاب نمایید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><img src="http://www.mastoon.ir/files/1393/04/5943552_8071.jpg" alt="آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 470px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">اکنون روی دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آدرس ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‫ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ‪&nbsp; OK‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">حالا آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Nod32&nbsp;</strong>ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ فاﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﯾﮏ‬ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ، ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤـل همیشگی آن ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نکته:</strong>&nbsp;برای مسیر دادن پوشه و فولدر هم دقیقا همین کار را انجام میدهیم با این تفاوت که به جای فایل، پوشه مورد نظر را برای اون انتخاب می کنیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">4-</strong>&nbsp;‫ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس نود 32 را&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ﻓﻌﺎل</strong>&nbsp;ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.‬</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، دوﺑﺎره روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪&nbsp; Right Click‬ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ ‪&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Enable protection</strong>‬ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ ‪&nbsp; Icon‬ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.</p> text/html 2015-10-11T12:14:39+01:00 rezamadridi.mihanblog.com Reza دانلود کرک سالم آنلاین Pes 2016 - آموزش Pes 2016 آنلاین http://rezamadridi.mihanblog.com/post/1972 <p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><img src="http://8pic.ir/images/hbiaxmlwp3lwod08x2as.jpg" alt="" width="470" height="264" style="cursor: pointer;"><br></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">بالاخره پس از مدتی انتظار چندی پیش عنوان pes 2016 انتشار یافت ، این عنوان همانطور که اعلام شد یکی از بهترین pes ها از زمان پلی استیشن 2 می باشد.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">امروز میخواهیم به شما عزیزان آموزش آنلاین pes 2016 را یاد دهیم .</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">ما در این آموزش قصد داریم تا با چگونگی آنلاین بازی کردن در این عنوان بپردازیم. برای آموزش آنلاین بازی کردن PES 2016 و راهنمایی آن به ادامه مراجعه کنید.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">قبل از دانلود کرک آنلاین،&nbsp;<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ابتده آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید</span></strong>&nbsp;و اگر میخواهید کرک نوعی ویروس شناسایی نشود محل نصب بازی خود را ( پوشه که در آن فایل exe بازی وجود دارد) توسط آنتی ویروس اعتماد سازی کنید تا از حذف کرک جلوگیری کند.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حال اگر نرم افزار steam دارید آن را از contorol panel به طور کل حذف نمایید تا با اروری مواجه نشوید.</span></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br>سپس کرک زیر را دانلود نمایید:</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><a title="crack online pes 2016" href="http://s6.picofile.com/file/8213765484/Crack_Online.rar.html" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">لینک دانلود crack online</a></strong></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پسورد: www.techfu.ir</span></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">پس از دانلود کرک محتویات درون پوشه را در محل نصب بازی کپی کنید.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">حالا بر روی SmartSteamLoader راست کلیک کرده و گزینه Run as administrator انخاب نمایید.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><img src="http://8pic.ir/images/5zsae3pmm0yk92isgdom.png" alt="" width="470" height="333" style="cursor: pointer;"></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">سپس وارد بازی میشوید و از قسمت آنلاین این عنوان لذت ببرید.</span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: small;">...امید وارم که موفق شده باشید...</span></p>